יפוי כח מתמשך – הדרך לתכנן את העתיד טוב יותר

יפוי כח מתמשך

 

בשנת 2017 נערך תיקון מהפכני לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המאפשר עריכת יפוי כח מתמשך אשר יכנס לתוקף כאשר המייפה הופך לבלתי כשיר ואינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו!!

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו. זאת בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

יתרון מרכזי של ייפוי הכוח הוא שהאדם "הממנה" בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר, כתוצאה למשל- תאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית  העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

מיופה הכוח צריך לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין- או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי, כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט בבקשה להורות כיצד לפעול.

אדם יכול להחליט על מינוי ממיופה כוח יחיד וכן על מינוי ממיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח (למשל מס ילדים). אפשרי וגם חשוב לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח.

ישנם מספר סוגים של ייפויי כוח:

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. תחת קטגוריה זאת נכנסים גם עניינים רפואיים.

ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. ייפוי כח מתמשך רפואי יכול להיחתם לא רק בפני עו"ד אלא גם על ידי – רופא / אח / עו"ס / פסיכולוג.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רכושיים – מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". הממנה יכול גם להחליט על "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

הפקדת יפוי הכח?  חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים -באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עו"ד בעל כרטיס חכם או באופן אישי על ידי הממנה.

יפוי כח מתמשך רפואי שלא נחתם בפני עו"ד בעל כרטיס חכם, אלא בפני רופא / אח / עו"ס / פסיכולוג, חייב להיות מופקד באופן אישי על ידי הממנה אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

טיפול האפוטרופוס הכללי בבקשת ההפקדה יחל רק לאחר קבלת העותק המקורי.  בסוף הטיפול בבקשה תשלח הודעה לממנה עם העתק לעורך הדין על אישור ו/או דחייה של בקשת ההפקדה.

ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף – ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה "תזכורת", אחת לשלוש שנים, בכדי לוודא שאין הממנה רוצה לשנות את ייפוי הכוח בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.

התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך:

הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך תהיה במועד בו הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח ובהתאם לאפשרויות הבאות:

  1. בהתאם לדרך ולתנאים אשר הממנה יקבע למשל על פי החלטה משותפת של מיופה הכוח עם בת זוגו או ילדיו שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי.
  2. אם הממנה לא התייחס לכך בייפוי הכוח המתמשך מפורשות – ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

הודעה על כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך:

  1. מיופה הכוח יודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן ימסור הודעה לאנשים "המיודעים" (שהם אנשים שהממנה ציין שהוא רוצה שיעודכנו על כך).
  2. האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה של ההודעה על כניסה לתוקף וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.
  3. מסמך ייפוי הכוח המתמשך יישא חותמת האפוטרופוס הכללי ובה יצוינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.
  4. מיופה הכוח רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ולהציג לכל דורש את המסמך המאושר בחותמת האפוטרופוס הכללי.

פקיעה או ביטול של ייפוי הכוח המתמשך:

  1. ייפוי הכוח פוקע או מתבטל בהתאם לנסיבות הקבועות בחוק (לדוגמא בפטירת הממנה או מיופה הכוח, על פי רצון הממנה או על פי החלטת בית משפט לענייני משפחה .
  2. הודעה על ביטול או פקיעה תירשם במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי.

 

מה בין יפוי כח מתמשך לאפוטרופסות

הליך האפוטרופסות הוא הליך מורכב ומסורבל ולוקח זמן רב, אחד היתרונות הבולטים של יפוי כח מתמשך הוא היעילות והזמינות – הפעלתו היא קלה ופשוטה יחסית. הממנה מגדיר מראש את תנאיו ונותן הוראות מפורטות מתי יכנס יפוי הכח לתוקף וזאת אם אתם מאבדים את היכולת לקבוע החלטות מפאת גיל או מחלה חו"ח. מדובר בתהליך קל ומהיר ללא בירוקרטיה המאפשר גמישות לעומת הליך האפוטרופסות המורכב המצריך פניה לערכאות משפטיות, בזבוז זמן יקר והוצאות כספיות מיותרות. אתם רשאים לבחור את האדם שניתן לסמוך עליו שידאג לעניינכם האישיים, לבריאותכם, כספיכם ולרכוש שלכם.

עם יפוי כח מתמשך ניתנת לכם הזכות להזדקן בכבוד!!!

עו"ד אלון מליחי הוסמך לתת את השירות לחתום על יפוי כח מתמשך וזאת ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 משרדו הוא בין המובילים בתחום יפוי כח מתמשך ומעניק יעוץ, שירות ומענה בנושא.

השאר תגובה

נגישות