050-8390552

חשיבות עריכת צוואה למצווה עוד בזמן הכשירות הקוגניטיבית

ככלל אחוז גבוהה בקרב האוכלוסייה, אינו עורך צוואה בחייו, השיקולים רבים כגון אי רצון לחשוף את רצונותיו, חשש מנטישת המורישים ומניעת סכסוכים משפחתיים .

מה אם כן מעמד היורשים לאחר מות המוריש?

ככלל יעבור רכושו ליורשיו החוקיים, עפ"י דין (חוק הירושה).

אם המוריש היה נשוי בעת מותו, בת זוגו תקבל מחצית מעיזבונו קרי מחצית מחלקו = 25% וילדיו 25% , בסה"כ בת זוגו אוחזת ב-75% מכלל העיזבון נכסים כולל מכונית אם יש מיטלטלין הקיימים, הנמצאים במשק הבית המשותף.

לא הניח המוריש ילדים, והורים, תקבל בת זוגו את מלוא העיזבון.

השאיר המנוח הורים, יקבלו ההורים חצי ובת זוגו חצי.

הותיר המנוח אחים ובת זוג , תקבל בת הזוג 75% מכלל העיזבון ואחיו של המוריש 25% , יוצא מהכלל אם התגורר המוריש עם בת הזוג מעל 3 שנים והיה נשוי לה כדמו"י ו/או כידועה בציבור, תקבל בת הזוג את מלוא העיזבון בשלמות.

לכן, עולה השאלה הבלתי נמנעת, מדוע ישנה חובה לערוך צוואה? מה הנפקות?

חוק הירושה מנחיל דרך חלוקת עיזבון , כאשר המוריש אינו עורך צוואה בה הוא מבטא את רצונו מה יעשה ברכושו לאחר מותו.

לכן מוריש יכול ואף צריך לערוך את צוואתו כפי רצונו.

ישנן לא מעט מקרים בהם, בהם מוריש משאיר צוואה לחלק מילדיו, למוסד ממשלתי וכדומה.

כלומר, הצוואה היא הדרך הקלאסית לתת הוראות כיצד יחולק עיזבונו של האדם לאחר מותו.

ידוע ו/או ידועה בציבור יכולים לעבור קשיים בדרך בקשתם למימוש וקבלת חלק מהעיזבון.

אומנם חוק הירושה נתן מענה למעמדם של ידועים בציבור, אך ישנם מבחנים בהם יצטרכו הידוע ו/או הידועה להוכיח בכדי לקבל הכרה במעמדם כידועים בציבור.

אי עריכת צוואה יהווה דרך חתחתים לבן/בת הזוג כגון הליכים משפטיים ארוכים, מחלוקות קשות עם ילדיו של המנוח, הליכים שנמשכים זמן רב ועולים לא מעט כסף.

לכן עריכת צוואה חוסכת הליכים משפטיים רבים ויקרים ועוגמת נפש לכלל הצדדים.

כמו"כ, נקודה חיובית נוספת לעריכת צוואה, היא שביכולתו של המוריש לחלק את עיזבונו לפי מצבם הכלכלי של כל אחד מילדיו.

יכול המוריש בדרך של עריכת צוואה לצוות כי חלקו (50%) יועבר בשלמות לילדיו ולא לבת זוגו.

אפשרות נוספת, היא התחמקות מנושים, במידה ואחד מילדיו של המוריש מסובך כלכלית, יכול המוריש לגרוע אותו מהצוואה.

המוריש אף יכול למנות מנהל עיזבון בצוואה שהוא עורך ולמעשה מקנה לו מעמד לנהל, למכור ולבצע פעולות בנכסי העיזבון, דבר שלמעשה מפחית בצורה ניכרת את קרבות היורשים בירושה.

כמו"כ, נקודה חשובה נוספת במידה וישנם אי הסכמות בין היורשים, יכול בית המשפט למנות מנהל עיזבון עם סמכויות לניהול ושמירה על נכסי מקרקעין ככל שישנם לרבות כספים ומיטלטלין.

האם יש כללים לעריכת צוואה כשרה?

בחוק הירושה ישנם 4 אפשרויות לערוך צוואות, כמובן שהצוואה הנפוצה ביותר היא צוואה בעדים שנערכת בפני עו"ד או עו"ד נוטריון , מאחר ויש משמעות גדולה וחשיבות גדולה לערוך צוואה ללא טעויות ופגמים , לכן רצוי ומומלץ לערוך צוואה אצל עורך דין מומחה בעריכת צוואות.

הגדרת תוקפה כשירותה של צוואה בעדים:

  1. ערוכה בכתב.
  2. יש במסך הצוואה תאריך, וחתימת ידו של המצווה.
  3. מודפסת בשפת המצווה, בשפה המדוברת שלו. במידה והמצווה אינו דובר עברית, יש צורך להצמיד כחלק בלתי נפרד לצוואה אישור על תרגום נוטריוני .
  4. שני עדים כשירים ובגורים, שעליהם לחתום כעדים במסמך הצוואה כי הם מאשרים שמצווה הבין, ערך וחתם בפניהם על מסמך הצוואה שלו.

תנאים חשובים:

על המצווה להיות כשיר קוגניטיבי לבצע פעולות משפטיות לערוך את הצוואה, יודגש כי אין תוקף לעריכת צוואה של פסול דין, של קטין, ו/או אדם שאינו מסוגל להבין ו/או להבחין בעת עריכת הצוואה מה טיבה ומה המשמעויות העולות מצוואתו.

נקודה חשובה: חלה החובה על עורך הדין לשוחח עם המצווה ולקבל וודאות כי המצווה מבין את מעשיו והוא אכן ראוי וכשיר לחתום על הצוואה והוא מבין את משמעויותיה.

לתחקר אותו על היקף הרכוש שלו, והסביר לו מהם הנכסים שכלולים בגזרת העיזבון.

חשוב להסביר למצווה כי נכסים כגון קופות גמל, פיצויים, זכויות ביטוח וכדומה, אינם נכללים, קיים לגביהם הסדר אחר.

הערה: במידה והמצווה מעורר ספקות בכשרותו ו/או הבנתו ו/או במידה והוא נוטל תרופות פסיכיאטריות ו/או נוטל תרופות בשל מחלה קשה, חובה על עורך הדין לבקש מהמצווה אישור רפואי שמעיד על כשירותו לעריכת צוואה , קל וחומר כאשר מדובר באנשים מבוגרים, קשישים שלמען הסר ספקות , רצוי חובה ומומלץ לצרף לצוואה אישור שמעיד על כשירות רפואית מרופא פסיכיאטר ו/או פסיכוגריאטריה מומחה בתחומו.

מובהר כי הנהנים בצוואה חל איסור ליטול חלק ו/או השפעה בעת עריכת הצוואה, לדוגמה, סבא מעוניין להוריש לנכדיו נכס מקרקעין, אסור לנכדים להיות חלק בעריכת הצוואה, לא לשהות בעת חתימת המצווה על הצוואה ולא להיות נוכחים בעת עריכתה עם המצווה, במידה ויעשו כן, יש חשש ממשי כי המתנגדים יכולים להגיש בקשה לפסילת הצוואה בגין השפעה בלתי הוגנת.

האמור לעיל מהווה רקע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

לכל שאלה בנושא ניתן לפנות לעו"ד אלון מליחי,

באמצעות המייל: a.malihilaw@gmail.com

או באמצעות: 050-8390552

הסכמי מכר

עוד בנושא